Raspberry iHome Controler
Raspberry iHome Controller to system sterowania oparty na Raspberry Pi.

Pozwala w prosty sposób sterować wyjściami i innymi urządzeniami do niego podpiętymi.

Możliwości:
  • strowanie pinami (odczyt stanów, sterowanie, PWM)
  • obsługa czujników DS18B20
  • współpraca z modułem RFLink
  • obsługa magistrali UART
  • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi w tej samej sieci lokalnej co raspberry np: sonoff
  • włączanie komputerów pakietem RDC i sprawdzenie czy są online (PING)
  • obsługa protokołu HTTP - możliwośc sterowania komendami w pasku adresu przeglądarki
  • obsługa protokołu MQTT

Instalacja polega na wgraniu plików do katalogu i uruchomieniu kliku usług.

Całość jest kompatybilna z systemem iHome.
pobierz / ZIP

pokaż pomoc / instalacja i konfiguracja Raspberry