Raspberry iHome Controler

 
 
Raspberry iHome Controller to system sterowania oparty na Raspberry Pi.

Pozwala w prosty sposób sterować wyjściami oraz innymi urządzeniami do niego podpiętymi.

Instalacja polega na wgraniu plików do katalogu i uruchomieniu kliku usług. Nie wymagany jest obraz z zainstalowanym pełnym systemem. W pomocy dotyczącej instalacji i konfiguracji opisane jest krok po kroku jakie usługi należy uruchomić do poprawnego działania systemu.

Całość jest kompatybilna z systemem iHome.
Możliwości:
 • strowanie pinami (odczyt stanów, sterowanie, PWM)
 • obsługa czujników DS18B20
 • współpraca z modułem RFLink
 • obsługa magistrali UART
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi w tej samej sieci lokalnej co raspberry np: sonoff
 • włączanie komputerów pakietem RDC i sprawdzenie czy są online (PING)
 • obsługa protokołu HTTP - możliwośc sterowania komendami w pasku adresu przeglądarki
 • obsługa protokołu MQTT
       
Technicznie:
 
 
 
 
 
System jest napiany w Pythonie i PHP i został podzielony na moduły. Każdy moduł uruchamiany jest w osobnym skrypcie i jest na bieżąco monitorowany.

Elementami można sterować na kilka sposobów.
 • Sterowanie za pomocą panelu sterowania dostępnego w systemie
 • System można skonfigurować do połączenia z serwerem MQTT
 • Za pomocą komend w pasku przeglądarki np:
  http://{IP_maliny}/ihome/index.php?a=write&name={nazwa_pola}&action={akcja}
  gdzie akcja to: 1 - włączenie, 0 - wyłączenie, -1 - przełączenie


Raspberry iHome Controler / 2018